W czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział zaostrzenie przepisów dotyczących walki z Covid-19. Zamknięte od 28 grudnia do 17 stycznia 2021 roku zostaną stoki narciarskie, hotele, wprowadzona będzie kwaratanna dla osób przyjeżdżających do kraju transportem publicznym. Nie wiadomo było jaka będzie sytuacja z siłowniami.

Bezwzględne zamknięcie siłowni. Co może zawierać rozporządzenie?

Jak informuje radio RMF od 28 grudnia do 17 stycznia 2021 roku z siłowni będą mogli korzystać tylko profesjonalni zawodnicy. Zamyka to furtkę do prowadzenia działalności siłowni na zasadzie odbywania się w niej zajęć zorganizowanych o których pisałem tutaj

Jak rząd tłumaczy bezwzględne zamknięcie siłowni?

Dlatego musimy sobie powiedzieć jasno: trzecia fala jest przed nami. Dlatego zdecydowaliśmy się na obostrzenia, które mają zlikwidować fikcję, polegającą na tym, że całe rodziny wyjeżdżają na wyjazdy służbowe, lub w siłowniach pojawiali się sami sportowcy zawodowi, a w galeriach handlowych są tłumy
Mateusz Morawiecki dla wp.pl 18.12.2020

Więcej dowiemy się po publikacji rozporządzenia (ma pojawić się w sobotę 19 grudnia bądź dzień później- w niedzielę) oraz analizie nowych przepisów przez prawników.

Najważniejszą rzeczą będzie interpretacja słów „zawodowiec” oraz „sport profesjonalny”.

Po wypowiedzi samego Premiera można jasno stwierdzić, że sytuacja która miała miejsce do tej pory zmieni się.

Bezwzględne zamknięcie siłowni. Publikacja projektu rozporządzenia

W sobote 19 grudnia opublikowan został projekt rozporządzenia prezesa rady ministrów dotyczące nowych obostrzenia w walce z Covid-19.

Jeśli projekt wejdzie w życie zajdą daleko idące zmiany w funkcjonowaniu siłowni o których wcześniej wspominały media. Najważniejsze to:

4. Ograniczenie współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i organizacji wydarzeń sportowych wyłącznie do sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy (pod warunkiem organizowania ww. współzawodnictwa, zajęć i wydarzeń bez udziału publiczności). Zgodnie z ww. rozporządzeniem nr 651/2014 „sport zawodowy” to uprawianie sportu w taki sposób, w jaki świadczy się pracę lub usługi za wynagrodzeniem, bez względu na to, czy pomiędzy sportowcem zawodowym a odpowiednią organizacją sportową istnieje formalna umowa o pracę czy też nie, w przypadku gdy wynagrodzenie przekracza koszty uczestnictwa i stanowi znaczącą część dochodów dla sportowca; koszty podróży i zakwaterowania związane z uczestnictwem w zawodach sportowych nie są uważane za wynagrodzenie dla celów niniejszego rozporządzenia.

5. Zakaz funkcjonowania basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem basenów, siłowni, klubów i centrów fitness: działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów lub udostępnianych zawodnikom kadry narodowej polskich związków sportowych.

6. Zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu wesołych miasteczek i parków rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.21.Z), pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.A) oraz pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.B). Zakaz ten dotyczy także działalności polegającej na obsłudze stoków narciarskich oraz wypożyczaniu sprzętu rekreacyjnego stanowiącego integralną część obiektu rekreacyjnego.

Innymi słowy otwarte mogą być tylko siłownie w których:

  • Trenują zawodowi sportowcy
  • Odbywają się zabiegi lecznicze

Pełny tekst projektu można znaleźć na stronie biuletynu informacji publicznej rady ministrów.

Od dłuższego czasu w klubach w całym kraju odbywają się kontrole policji i sanepidu. Można o nich więcej przeczytać w tym artykule.

Zaciekawił Cię ten artykuł? Sprawdź mojego bloga a w nim

Twój trener personalny Michał